Baanbreker


Logo De Baanbreker-Participatiecentrum.jpg
Over de Baanbreker: 
De Baanbreker biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met een beperking of een lange afstand tot de arbeidsmarkt. We begeleiden mensen vanuit het participatiecentrum en onze leerwerkplekken. Meedoen staat hierbij centraal. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het voorkomen van een terugval. De persoonlijke ontwikkeling staat hier altijd centraal. Het biedt een stevig fundament in het bestaan. Er mogen zijn als mens en werken aan meer kwaliteit van leven zijn belangrijke werkdoelen.   

 
 
Voor wie is de Baanbreker bedoeld? 
De Baanbreker is in 1993 opgericht voor mensen die in onze maatschappij tussen wal en schip vallen. In de tussenliggende tijd is er natuurlijk wel het nodige veranderd. Vandaag de dag komen er bij de Baanbreker mensen met een beperking. De Baanbreker kent dus een hele brede doelgroep. Door de organisatie loopt als rode draad, dat we ons richten op de talenten en mogelijkheden die mensen hebben, niet op wat ze niet 
 
kunnen. Zo werken in onze leerwerktrajecten mensen naast elkaar met verschillende motivaties en beperkingen. Zo vind je o.a. bij de Baanbreker: 
 
•             mensen met GGZ problematiek 
•             mensen met een verstandelijke beperking 
•             mensen met een lichamelijke beperking 
•             mensen die werkloos zijn geworden en actief willen blijven en arbeidsritme vast willen houden Binnen de Baanbreker is op kleine schaal een mooie afspiegeling van mensen uit onze maatschappij te vinden.   

 
Projecten van de Baanbreker 
De Baanbreker biedt naast dagelijkse inloop, activiteiten, seizoensprogramma en eetgroepen ook onderdak aan de volgende projecten:                                 
•             Kringloopwinkel & kunstwinkel                 
•             Individuele begeleiding                 
•             Muziekgroep, Hoorn & Enkhuizen                 
•             Dak-en thuislozen                 
•             Werkplaats Hoorn, Kunstig Bekeken     
•             Stadscamping en hertenkamp  
•             Meubelwerkplaats         
•             Keramiekatelier